Wspomaganie

Wspomaganie szkół i przedszkoli realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 4 jest organizowane i koordynowane przez zespół ds. wspomagania. Koordynatorem merytorycznym jest doradca metodyczny – pani Grażyna Piwko.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 w Krakowie podjęła, po raz piąty, zadania w zakresie Procesowego Wspomagania Rozwoju Szkół. Zainteresowanie szkół i przedszkoli w bieżącym roku szkolnym jest porównywalne z poprzednimi latami, mimo ograniczeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej. Zmieniły się tylko priorytety. Na zgłoszonych do wspomagania 26 szkół i 18 przedszkoli, zainteresowanie wsparciem w zakresie zdalnego nauczania zgłosiło 20 szkół i 14 przedszkoli. Od kwietnia 2020 r. w szkoleniach on-line uczestniczyło 105 nauczycieli (zdalne nauczanie dzieci z przedszkoli i uczniów klas I – III).

Nadal kontynuują również pracę sieci współpracy dla dyrektorów przedszkoli, pedagogów i pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz animatorów rozwoju szkół. Planujemy uruchomić jeszcze jedną sieć dla nowo powołanych dyrektorów szkół i dyrektorów z krótkim stażem. Serdecznie zapraszamy chętnych do kontaktu z poradnią.

Ewa Bochenek