Blog

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą rozpoczęło działalność

29 września 2021r w ramach działalności powołanego Zarządzeniem nr 2559/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10.09.2021 r. SCWEW Kraków, odbyło się spotkanie zespołu wraz z zaproszonymi gośćmi. Uczestniczyli w nim koordynatorzy ze szkół i przedszkola – objętego wsparciem oraz Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – PPP nr 1 Jolanta Skóra, PPP nr 2 Elwira Zadęcka, PPP nr 4 Ewa Bochenek. W zespołach, pracownicy SCWEW, omówili harmonogram prac w 2 etapie projektu oraz przedstawili wyniki ankiet poszczególnych placówek ich koordynatorom oraz dyrektorowi poradni obejmującej wsparciem daną jednostkę. Ze szczególną uwagą poddano analizie wskazane w ankiecie przez nauczycieli – obszary oczekiwanego wsparcia oraz działań priorytetowych. Pracownicy SCWEW wraz z Dyrektorem Poradni omówili możliwości pomocy we wskazanych obszarach. Dyrektorzy poradni wraz z koordynatorami określili sposoby współpracy, szczególnie w przypadku uczniów u których zaobserwowano trudności ale którzy nie posiadają orzeczeń.
Dodatkowo Dyrektorzy Poradni oraz Eksperci SCWEW wymienili informacje dotyczące swoich zasobów, inicjatyw i możliwości oddziaływań, wyrażając nadzieję na jak najbardziej produktywną wzajemną współpracę.

 
Więcej informacji dostępne na stronach:
Portal Edukacyjny Kraków