Blog

Bardzo ważna informacja dla Dyrektorów Szkół !!!

Zapraszamy Państwa Dyrektorów Szkół, szczególnie z niewielkim stażem, do podjęcia współpracy w nowo powołanej Sieci Dyrektorów Szkół, która funkcjonuje w ramach Procesowego Wspomagania Rozwoju Szkół w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 w Krakowie. Założeniem sieci jest wzajemne wsparcie i pomoc w realizacji zadań jakie podejmuje dyrektor szkoły a także szkolenia eksperckie.

Koordynatorem sieci będzie osoba z szeroką wiedzą i oświadczeniem niezbędnym do kierowania szkołą.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wykorzystania tej propozycji i możliwości stworzenia aktywnej grupy wsparcia.

Prosimy o kontakt z koordynatorem wspomagania pod adres:

malejasne51@gmail.com

Ewa Bochenek