pomoc pedagogiczna

  • Diagnoza pedagogiczna dzieci z trudnościami w uczeniu się
  • Diagnoza pedagogiczna dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
  • Terapia pedagogiczna indywidualna
  • Terapia pedagogiczna grupowa
  • Diagnoza dzieci i młodzieży pod kątem wyboru zawodu
  • Badanie wzroku, słuchu, mowy za pomocą Platformy Badań Zmysłów
  • Kompleksowa diagnoza i terapia pedagogiczno – logopedyczna
  • Instruktaże edukacyjne dla rodziców do ćwiczeń z dziećmi
  • Profilaktyka pedagogiczna – zajęcia warsztatowe zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym uczniów we współpracy z rodzicami