pomoc dla rodziców i nauczycieli

  • Szkoła dla Rodziców
  • Szkoła dla Rodziców dzieci nadpobudliwych
  • Szkoła dla Nauczycieli i Wychowawców
  • Warsztat dla Rodziców „Bez klapsa – czyli jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”
  • Warsztat „Być Mamą”
  • grupa wsparcia dla nauczycieli przedszkoli pracujących z dziećmi nadpobudliwymi
  • grupa wsparcia dla logopedów
  • grupa wsparcia dla pedagogów