Oferta

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 to instytucja oświatowa działająca na terenie Nowej Huty od ponad 60 lat. Powstała w celu wspomagania prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. Zatrudnia psychologów, pedagogów i logopedów. Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Obejmuje opieką przedszkola, szkoły z terenu Nowej Huty. Przyjmujemy bezpłatnie i bez skierowań dzieci i młodzież od wieku przedszkolnego do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.