O nas

Nasza placówka jest instytucją oświatową udzielającą specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom. Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne i nieodpłatne, wymaga jedynie zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Nie wymagamy skierowania.