Blog

Komunikat dotyczący działania poradni w czasie ferii zimowych.

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w czasie trwania ferii  realizuje swoje zadania dotyczące zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegających na zapewnieniu różnorodnych form wsparcia, w tym możliwości skorzystania z dyżurów telefonicznych ze specjalistami.  Wystarczy skontaktować się z placówką telefonicznie. Pracujący w nich specjaliści pozostają do dyspozycji rodziców i uczniów od poniedziałku do piątku, pełniąc dyżury także w godzinach wieczornych. Lista krakowskich poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz z numerami telefonów i godzinami dyżurów jest dostępna na Portalu Edukacyjnym.