Wyniki konkursu plastycznego realizowanego pod hasłem: Stop przemocy – dom to bezpieczeństwo.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Działań Lokalnych nr 4 działający w ramach Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizował przy współpracy z Radą Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa już pięciokrotnie konkurs dla dzieci i młodzieży o tematyce przeciwdziałania przemocy i promowania wartości rodzinnych. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2015 roku. Na przestrzeni lat zmieniała się forma konkursu oraz przedział wiekowy uczestników.   Obecnie […]

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą rozpoczęło działalność

29 września 2021r w ramach działalności powołanego Zarządzeniem nr 2559/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10.09.2021 r. SCWEW Kraków, odbyło się spotkanie zespołu wraz z zaproszonymi gośćmi. Uczestniczyli w nim koordynatorzy ze szkół i przedszkola – objętego wsparciem oraz Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – PPP nr 1 Jolanta Skóra, PPP nr 2 Elwira Zadęcka, PPP nr 4 Ewa Bochenek. W zespołach, […]

Regulamin konkursu”STOP przemocy” 2022

Organizatorem konkursu jest Zespół ds. Działań Lokalnych  nr 4 działający w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w partnerstwie z Radą Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa.Konkurs rozpoczyna się 19 września 2022 r i trwać będzie do 22 listopada2022 r.Temat prac konkursowych brzmi: „STOP przemocy – Dom to bezpieczeństwo”.W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V – VIII Szkół  Podstawowych […]

Komunikat dotyczący działania poradni w czasie ferii zimowych.

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w czasie trwania ferii  realizuje swoje zadania dotyczące zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegających na zapewnieniu różnorodnych form wsparcia, w tym możliwości skorzystania z dyżurów telefonicznych ze specjalistami.  Wystarczy skontaktować się z placówką telefonicznie. Pracujący w nich specjaliści pozostają do dyspozycji rodziców i uczniów od poniedziałku do piątku, pełniąc dyżury także w godzinach […]

Potrzebujesz wsparcia zadzwoń do poradni

Każda osoba, która potrzebuje rozmowy i pomocy kogoś z zewnątrz, może skorzystać z porad zatrudnionych w poradniach specjalistów, którzy pozostają do dyspozycji mieszkańców także w godzinach wieczornych. Aktualny spis telefonów do poradni kliknij tutaj treść wpisu

Poradnia pracuje w formie pracy bezpośredniej.

Szanowni Państwo! Poradnia pracuje w formie pracy bezpośredniej. Poradnia jest czynna w godz. 8-18 Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Poradnia wznawia działalność diagnostyczną w formie bezpośredniej pracy w zakresie wydawania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i […]

Badania sondażowe

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2020/2021 planujemy, jak co roku, zorganizować na terenie przedszkoli i szkół podstawowych badania sondażowe i będziemy je wykonywać stosując odpowiednie procedury sanitarne. Do przeprowadzenia badań sondażowych prosimy o odrębne pomieszczenie, które umożliwia zachowanie dystansu społecznego (minimum 1,5 metra). Badania przeprowadzane będą wyłącznie w obrębie jednej grupy. Zmiana grupy będzie możliwa po wywietrzeniu i […]

Bardzo ważna informacja dla Dyrektorów Szkół !!!

Zapraszamy Państwa Dyrektorów Szkół, szczególnie z niewielkim stażem, do podjęcia współpracy w nowo powołanej Sieci Dyrektorów Szkół, która funkcjonuje w ramach Procesowego Wspomagania Rozwoju Szkół w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 w Krakowie. Założeniem sieci jest wzajemne wsparcie i pomoc w realizacji zadań jakie podejmuje dyrektor szkoły a także szkolenia eksperckie. Koordynatorem sieci będzie osoba z szeroką wiedzą i […]

Zaproszenie

Szanowni Państwo! Rozpoczynamy kolejny rok współpracy z Państwa Szkołami i Przedszkolami w ramach Procesowego Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli. Zapraszamy do dalszej współpracy, w ramach której, w najbliższym czasie proponujemy warsztaty otwarte dla nauczycieli edukacji wczesno-szkolnej, nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli świetlic. Pierwszy warsztat odbędzie się 17 marca 2020 r. na temat: Wielkie pytania małych filozofów, czyli warsztat filozofowania z dziećmi. […]