„Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie – naucz,
jeżeli nie wie – wytłumacz,
jeżeli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

Zapraszamy do zapoznania się z pismem dotyczącym zamknięcia filii Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 przy
os. Złotego wieku 36 i przeniesieniu jej do budynku głównego na
os. Kalinowe 18
pobierz pismo
———————————————————————————————
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Krakowie
im. Janusza Korczaka

Poradnia obejmuje opieką przedszkola, szkoły z terenu Nowej Huty. Przyjmujemy bezpłatnie i bez skierowań dzieci i młodzież od wieku przedszkolnego do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

O placówce

Nasza placówka jest instytucją oświatową udzielającą specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom.

Zasady działania

Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne i nieodpłatne,
wymaga jedynie zgody rodzica lub opiekuna prawnego.