"Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie - naucz,
jeżeli nie wie - wytłumacz,
jeżeli nie może - pomóż."Zamówienia publiczne
Numer sprawy: 1/P/PPP4/2019
Kraków, dn. 18.05.2019r.
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 4 im. Janusza Korczaka w Krakowie os. Szkolne 27, w Krakowie, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.. Remont pomieszczeń budynku na os. Kalinowym 18 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 im. Janusz Korczaka w Krakowie - II etap prac oraz remont instalacji hydrantów w budynku na os. Kalinowym 18 .


Ogłoszenie Nr 549379-N-2019 z dnia 18.05.2019r.

SWIZ wraz z załącznikami

Zał. nr 8

a) Dokumentacja projektowa dotycząca remontu pomieszczeń:

• Projekt Architektura - zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń

• Projekt Konstrukcja - zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń

• Projekt Instalacje Elektryczne- zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń

• Projekt przebudowy schodów i montaż platformy dla niepełnosprawnych

b) Dokumentacja projektowa dotycząca remontu instalacji hydrantów

• Projekt budowlany- przebudowa instalacji. p.poż- instalacja elektryczna

• Projekt budowlany- instalacji p.poż - instalacja hydrantowa

• Decyzja Nr 1408/6740.2/2018 z dnia 13.12.2018r. dotycząca przebudowy instalacji p.poż oraz budowa instalacji elektrycznej w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej nr 92 i oraz Młodzieżowym Domu Kultury zlokalizowanym na os. Kalinowym 18

c) Przedmiary robót:

• Przedmiar robót - zmiana układu funkcjo. pom, przebudowa schodów montaż platformy

• Przedmiar robót- p.poż-instalacja hydrantowa

• Przedmiar robót- p.poż- instalacja elektryczna

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.:

• STWIORB- zmiana układu funkcjonalnego pom

• STWIORB- uzupełnienie

• STWIORB- p.poż- instalacja hydrantowa

• STWIORB- p.poż- instalacje elektryczne