"Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie - naucz,
jeżeli nie wie - wytłumacz,
jeżeli nie może - pomóż."

(Janusz Korczak)

Witamy na stronie internetowej
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4
w Krakowie - Nowej Hucie.

Nasza placówka jest instytucją oświatową
udzielającą specjalistycznej pomocy
psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom,
nauczycielom i wychowawcom.

Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne i nieodpłatne,
wymaga jedynie zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.