"Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie - naucz,
jeżeli nie wie - wytłumacz,
jeżeli nie może - pomóż."


-------------------------------------------------------------------------------------------


Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Państwo! Rozpoczynamy kolejny rok współpracy z Państwa Szkołami i Przedszkolami w ramach Procesowego Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli. Zapraszamy do dalszej współpracy, w ramach której, w najbliższym czasie proponujemy warsztaty otwarte dla nauczycieli edukacji wczesno-szkolnej, nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli świetlic. Pierwszy warsztat odbędzie się 17 marca 2020 r. na temat: Wielkie pytania małych filozofów, czyli warsztat filozofowania z dziećmi. Drugi warsztat odbędzie się 21 kwietnia 2020 r. na temat: Być aktorem prosta sprawa, czyli o prostych sposobach na zabawę w teatr. Trzeci warsztat odbędzie się 12 maja 2020 r. Ruchome zdjęcia. O tym, jak w prosty sposób zrobić z dziećmi film animowany. Rozpoczynamy o godz. 14.00 Zajęcia prowadzić będzie min. Anna Machacz pedagog, trener, animator. Absolwentka wydziału Filologii Polskiej o specjalizacji Teatrologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od wielu lat zajmuje się organizacją i koordynacją projektów, wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych oraz konferencji dla nauczycieli. Przygotowuje i prowadzi autorskie warsztaty edukacyjne dla dzieci, treningi kreatywności dla nauczycieli i firm, spotkania integracyjne, akcje promocyjne i programy artystyczne. Autorka warsztatów, lekcji oraz scenariuszy imprez edukacyjnych. Autorka i współautorka książek dla dzieci. Reżyserka spektakli i widowisk teatralnych.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w warsztatach do siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 w Krakowie os. Kalinowe 18

Zgłoszenia należy kierować na adres:

ppp-4@wp.pl lub telefonicznie na nr .: 667 977 871------------------------------------------------------------------------------------------


Zaproszenie dla dyrektorów do współpracy z PPP nr 4 w zakresie Procesowego Wspomagania Rozwoju Szkól i Przedszkoli.

Szanowni Państwo, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Krakowie rozpoczyna realizuję, kolejnego sezonu, procesowego wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w roku 2020. Zapraszamy do złożenia wniosków o objęcie wspomaganiem Państwa Szkoły/Przedszkola niezwłocznie, na adres: ppp-4@wp.pl, kierując swoja prośbę na ręce Pani Dyrektor Ewy Bochenek.------------------------------------------------------------------------------------------


W ramach procesowego wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli prowadzimy sieci współpracy nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli. Prosimy o indywidualne zgłaszania do sieci, w których chcielibyście Państwo uczestniczyć.

Zgłoszenia należy kierować na adres Poradni: ppp-4@wp.pl lub na nr Tel: 667 977 871---------------------------------------------------------------------------------------


Zespół ds. Ucznia Zagrożonego Niedostosowaniem Społecznym zajmuje się opracowywaniem i ujednolicaniem metod diagnozy, opieki postdiagnostycznej oraz nawiązywaniem współpracy międzyresortowej w celu usprawnienia i dopasowania odpowiednich form pomocy dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

W skład zespołu wchodzą pracownicy krakowskich Poradni i placówek specjalistycznych. W ramach prac Zespołu współpracujemy z kuratorami, socjoterapeutami, lekarzem psychiatrą, psychologami, psychoterapeutami, pedagogami resocjalizacyjnymi, pedagogami specjalnymi oraz przedstawicielami Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

Proponujemy konsultacje konkretnych przypadków, superwizję koleżeńską, wsparcie w sytuacjach zawodowych, poszukiwanie systemowych rozwiązań w sytuacjach trudnych (problemowych) dla pedagogów szkolnych i nauczycieli ze szkół i placówek z terenu Krakowa.


Jak uzyskać pomoc?:
Za koordynowanie prac Zespołu odpowiedzialni są pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie. Aby umówić się na konkretny termin prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni tel: 126441885. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do czwartku od godziny 8.00 do 18.00, oraz w piątek od 8.00 do 17.00.

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego Zespołu do spraw Ucznia Zagrożonego Niedostosowaniem Społecznym na rok szkolny 2019/2020

- 12 listopad 2019 Zespół Szkół nr 3 ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16

- 10 grudzień 2019 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 ul. Siewna 23D

- 14 styczeń 2020 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 ul. Górka Narodowa 116

- 10 marca 2020 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ul. św. Gertrudy 2

- 14 kwietnia 2020 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1, ul. Chmielowskiego 1

- 12 maja 2020 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3, ul. Konfederacka 18

- 9 czerwca 2020 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4, os. Kalinowe 18

-------------------------------------------------------------------------------


ZMIANA LOKALIZACJI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 4 OD DNIA 01.09.2019

OS.KALINOWE 18, 31-814 KRAKÓW

-------------------------------------------------------------------------------


Zaproszenie dla dyrektorów do współpracy z PPP nr 4 w zakresie Procesowego Wspomagania Rozwoju Szkól i Przedszkoli.


Szanowni Państwo, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Krakowie rozpoczyna realizuję, kolejnego sezonu, wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w roku 2019 . Zapraszamy do złożenia wniosków o objęcie wspomaganiem Państwa Szkoły/Przedszkola niezwłocznie, na adres: ppp-4@wp.pl,

kierując swoja prośbę na ręce Pani Dyrektor Ewy Bochenek.

-------------------------------------------------------------------------------
Z A P R O S Z E N I E

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza nauczycieli szkół i przedszkoli do współpracy w ramach Procesowego Wspomagania Rozwoju Szkół. W bieżącym roku szkolnym planujemy otwarte warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesno-szkolnej, nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli świetlic.

Pierwszy warsztat odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. na temat:„Być aktorem prosta sprawa, czyli o prostych sposobach na zabawę w teatr”. Rozpoczynamy o godz. 14.00
Drugi warsztat odbędzie się 7 maja 2019 r. na temat:„Ruchome zdjęcia. O tym, jak w prosty sposób zrobić z dziećmi film animowany”. Rozpoczynamy o godz. 14.00


Zajęcia prowadzić będzie Anna Machacz pedagog, trener, animator. Absolwentka wydziału Filologii Polskiej o specjalizacji Teatrologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od wielu lat zajmuje się organizacją i koordynacją projektów, wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych oraz konferencji dla nauczycieli. Przygotowuje i prowadzi autorskie warsztaty edukacyjne dla dzieci, treningi kreatywności dla nauczycieli i firm, spotkania integracyjne, akcje promocyjne i programy artystyczne. Autorka warsztatów, lekcji oraz scenariuszy imprez edukacyjnych. Autorka i współautorka książek dla dzieci. Reżyserka spektakli i widowisk teatralnych.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału.
Zgłoszenia należy kierować na adres: ppp-4@wp.pl


-------------------------------------------------------------------------------


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, Kraków, os. Szkolne 27, w ramach Procesowego Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli, rozpoczyna nabór nauczycieli do współpracy w następujących sieciach wsparcia i rozwoju:

1. Sieć pedagogów,
2. Sieć doradców zawodowych,
3. Sieć nauczycieli biologii,
4. Sieć nauczycieli kształcenia specjalnego,
5. Sieć dyrektorów,
6. Sieć nauczycieli świetlic,
7. TIK w edukacji wczesnoszkolnej,
8. Sieć elementarna nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
9. Rozwijanie zdolności plastycznych w klasach 1-3,
10. Pamięć doskonała - techniki efektywnej nauki i zapamiętywania - czyli o tym jak rozwijać uwagę i pamięć w szkole podstawowej,
11. Współpraca nauczycieli z rodzicami - włączanie rodziców w działania edukacyjno - wychowawcze.


Zgłoszenia należy kierować na adres: ppp-4@wp.pl
Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.


Plik formularza do pobrania
Formularz
formularz.doc