"Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie - naucz,
jeżeli nie wie - wytłumacz,
jeżeli nie może - pomóż."


-------------------------------------------------------------------------------


PPP4 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO – 40/40 Szczegóły oferty w załączniku.

Kliknij-->Nabór gł. księgowa.doc

-------------------------------------------------------------------------------


Zaproszenie dla dyrektorów do współpracy z PPP nr 4 w zakresie Procesowego Wspomagania Rozwoju Szkól i Przedszkoli.


Szanowni Państwo, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Krakowie rozpoczyna realizuję, kolejnego sezonu, wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w roku 2019 . Zapraszamy do złożenia wniosków o objęcie wspomaganiem Państwa Szkoły/Przedszkola niezwłocznie, na adres: ppp-4@wp.pl,

kierując swoja prośbę na ręce Pani Dyrektor Ewy Bochenek.

-------------------------------------------------------------------------------
Z A P R O S Z E N I E

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza nauczycieli szkół i przedszkoli do współpracy w ramach Procesowego Wspomagania Rozwoju Szkół. W bieżącym roku szkolnym planujemy otwarte warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesno-szkolnej, nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli świetlic.

Pierwszy warsztat odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. na temat:„Być aktorem prosta sprawa, czyli o prostych sposobach na zabawę w teatr”. Rozpoczynamy o godz. 14.00
Drugi warsztat odbędzie się 7 maja 2019 r. na temat:„Ruchome zdjęcia. O tym, jak w prosty sposób zrobić z dziećmi film animowany”. Rozpoczynamy o godz. 14.00


Zajęcia prowadzić będzie Anna Machacz pedagog, trener, animator. Absolwentka wydziału Filologii Polskiej o specjalizacji Teatrologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od wielu lat zajmuje się organizacją i koordynacją projektów, wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych oraz konferencji dla nauczycieli. Przygotowuje i prowadzi autorskie warsztaty edukacyjne dla dzieci, treningi kreatywności dla nauczycieli i firm, spotkania integracyjne, akcje promocyjne i programy artystyczne. Autorka warsztatów, lekcji oraz scenariuszy imprez edukacyjnych. Autorka i współautorka książek dla dzieci. Reżyserka spektakli i widowisk teatralnych.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału.
Zgłoszenia należy kierować na adres: ppp-4@wp.pl


-------------------------------------------------------------------------------


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, Kraków, os. Szkolne 27, w ramach Procesowego Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli, rozpoczyna nabór nauczycieli do współpracy w następujących sieciach wsparcia i rozwoju:

1. Sieć pedagogów,
2. Sieć doradców zawodowych,
3. Sieć nauczycieli biologii,
4. Sieć nauczycieli kształcenia specjalnego,
5. Sieć dyrektorów,
6. Sieć nauczycieli świetlic,
7. TIK w edukacji wczesnoszkolnej,
8. Sieć elementarna nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
9. Rozwijanie zdolności plastycznych w klasach 1-3,
10. Pamięć doskonała - techniki efektywnej nauki i zapamiętywania - czyli o tym jak rozwijać uwagę i pamięć w szkole podstawowej,
11. Współpraca nauczycieli z rodzicami - włączanie rodziców w działania edukacyjno - wychowawcze.


Zgłoszenia należy kierować na adres: ppp-4@wp.pl
Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.


Plik formularza do pobrania
Formularz
formularz.doc