"Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie - naucz,
jeżeli nie wie - wytłumacz,
jeżeli nie może - pomóż."

(Janusz Korczak)


Dyrekcja Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 4 w Krakowie
wraz z pracownikami Poradni
zaprasza
pedagogów szkolnych
do udziału w konferencji na temat mediacji pt.:

„ROZSTRZYGAĆ CZY ROZWIĄZYWAĆ?”

Spotkanie odbędzie się w dniu 31 marca 2016 roku
w godzinach 14.00-18.00
Filia PPP4 os. Złoty Wiek 36

Godzina 14.00-15.00
„Czym jest mediacja” gość Poradni: Anna Ficek, mediator,
prezes Unii Regionalnych Centrów Mediacji


Godzina 15.00-15.30
Przerwa kawowa

Godzina 15.30-16.30
„Mediacje w szkole” Dorota Wójcik, PPP4, pedagog,
mediator Polskiego Centrum Mediacji


Godzina 16.30-17.30
„Mediacje rodzinne” gość Poradni: Agnieszka Wójcik, prawnik
mediator Polskiego Centrum Mediacji, oddział Dialog w Krakowie


Godzina 17.30-18.00
Dyskusja: Czy mediacje są możliwe w szkole?
Do udziału w dyskusji zapraszamy wszystkich pedagogów

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe

Zgłoszenia imienne prosimy kierować na adres
do dnia 21 marca 2016 roku
wkasporadnia4@wp.pl

Serdecznie zapraszamyUWAGA !!!

INFOLINIA - dla Rodziców Dzieci Sześcioletnich !!

W ramach wsparcia dla rodziców, w uzyskaniu wiedzy, informacji
pozwalających na podjęcie odpowiedzialnej decyzji,
czy posłać dziecko do pierwszej klasy,
czy też jeszcze przez rok być rodzicem przedszkolaka,
uruchomiona zostaje INFOLINIA
- rodzaj Telefonu Zaufania dla rodziców dzieci sześcioletnich.
Linię obsługiwać będą
pracownicy krakowskich poradni psychologiczno - pedagogicznych
według zamieszczonego niżej harmonogramu:


Data dyżuru telefonicznego Nazwa Poradni obsługującej
Infolinię
Godziny dyżuru telefonicznego Numer infolinii Specjalizacja osoby dyżurującej
15-17 lutego 2016r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 15.02.-godz. 15-17
17.02.: godz.15-17
19.02.: godz.10-12
124305367
6600789
psycholog
22-26 lutego 2016r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 22.02: godz.15-17
24.02.: godz.15-17
26.02.: godz.10-12
124156968
660637504
psycholog
29 lutego-04 marca 2016r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 29.02.: godz.15-17
02.03.: godz.15-17
04.03.: godz.10-12
122661950
660637242
psycholog
07-11 marca 2016r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 07.03.: godz.15-17
09.03.: godz.15-17
11.03.: godz.10-12
126441885
660637415
psycholog
14-18 marca 2016r. Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej
14.03.: godz.15-17
16.03.: godz.15-17
18.03.: godz.10-12
124121566
660637360
psycholog
21-25 marca 2016r. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
21.03.: godz.15-17
23.03.: godz.15-17
25.03.: godz.10-12
124224383
660637312
psycholog
pedagog
29 marca -1 kwietnia 2016r. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym
30.03.: godz.15-17
01.04.: godz.10-12
126328773 psycholog
pedagog