"Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie - naucz,
jeżeli nie wie - wytłumacz,
jeżeli nie może - pomóż."

(Janusz Korczak)


Planowane zajęcia grupowe rok szkolny 2018/2019
Terapia pedagogiczna

Nazwa grupy Adresat Termin/czas trwania Osoby prowadzące Uwagi
Terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu Uczniowie klas IV-VI Cały rok szkolny Agnieszka Górny
„Rusz głową”- warsztaty efektywnego uczenia się Uczniowie klas VI-VIII I semestr/Filia Agnieszka Górny
Terapia pedagogiczna dla uczniów z dysortografią Uczniowie klas VI-VIII I Semestr Maria Foryś
Trening zdolności poznawczych i myślenia krytycznego Uczniowie klas V-VII I semestr Maria Foryś
Terapia pedagogiczna dla dzieci z trudności w czytaniu i pisaniu Uczniowie klas II-III Cały rok szkolny Ewa Gaweł
Grupa dla dzieci zdolnych. Trening twórczego myślenia Uczniowie klas II-III Cały rok szkolny Julia Kozakiewicz, Małgorzata Kurzawińska-Winiarska
Trening twórczego myślenia z terapią pedagogiczną Uczniowie klas IV-VII II semestr Maria Foryś
Terapia logopedyczno-pedagogiczna dla uczniów z dysleksją i współwystępującymi trudnościami w mówieniu Uczniowie klas IV-VI II semestr Maria ForyśGrupy terapeutyczne dla dzieci

Nazwa grupy Adresat Termin/czas trwania Osoby prowadzące Uwagi
Zajęcia terapeutyczno -rozwojowe metodą W. Sherborne Dzieci w wieku przedszkolnym z rodzicami I semestr, środa Anna Froń
Joanna Gębik
Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe metodą W. Sherborne Dzieci w wieku przedszkolnym z rodzicami II semestr Elżbieta Marzec
Barbara Prajsner
Grupa rozwojowa dla uczniów Uczniowie klas IV II semestr
Magdalena Smutek
Małgorzata Kurzawińska- Winiarska
Grupa socjoterapeutyczna Uczniowie klas IV Grupa roczna
Ewa Korczyńska
Kinga Swół


Warsztaty dla rodziców i wychowawców

Nazwa grupy Adresat Termin/czas trwania Osoby prowadzące Uwagi
”Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym I semestr,

Wiesława Kaszowicz
Anna Osys- Fabjaniak
„Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym II semestr
Anna Miłkowska
Ewelina Bieniek-Lorek
„Szkoła dla Nauczycieli” Nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych Cały rok szkolny Renata Fyda-Nowak
Zuzanna Wcisło
Grupa wsparcia dla nauczycieli Nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych Cały rok szkolny Renata Fyda-Nowak
Zuzanna Wcisło
"Szkoła dla Rodziców" edycja jesienna Rodzice uczniów w wieku szkolnym I semestr

Beata Żurawel
Katarzyna Krzyształowicz-Stachyra
Sobotnie warsztaty dla rodziców dzieci nadpobudliwych, Rodzice dzieci z cechami nadpobudliwości I semestr
Małgorzata Korycińska
Renata Fyda- Nowak
"Szkoła dla Rodziców" edycja wiosenna Rodzice uczniów w wieku szkolnym II semestr
Halina Kryszałowicz-Stachyra
Joanna Porębska
"Szkoła dla Rodziców dzieci nadpobudliwych Rodzice dzieci z cechami nadpobudliwości z rodzicami II semestr Wiesława Kaszowicz
Anna Osys- Fabjaniak
Grupa wsparcia dla rodziców po Szkole dla Rodziców Rodzice po „Szkole dla rodziców dzieci nadpobudliwych"" Cały rok szkolny Małgorzata Korycińska
Renata Fyda- Nowak
Grupa wsparcia dla osób po Szkole dla Rodziców Rodzice po „Szkole dla rodziców” Cały rok szkolny Małgorzata Korycińska
Renata Fyda-Nowak
Grupa wsparcia dla osób po Szkole dla Rodziców Rodzice po "Szkole dla rodziców" Spotkania raz w miesiącu,
cały rok szkolny
Joanna Porębska Halina Krzyształowicz-Stachyra
Superwizja koleżeńska Terapeuci Poradni Raz w miesiącu Renata Rosa-Chłobowska


Oferta zajęć w szkołach:
WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM GRY EKONOMICZNEJ CHŁOPSKA SZKOŁA BIZNESU
Uczestnicy: uczniowie kl. VIII szkoły podstawowej, III gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Liczba uczestników w grupie: 12–30 osób
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Termin: ustalany indywidualnie ze szkołą
Zainteresowane szkoły prosimy o zgłaszanie grup do Agnieszki Górny na adres mailowy:
doradcazawod@wp.pl lub pod numerem telefonu 12 647 11 78 (Filia Poradni).